• İçerdekiler Oyunu

İçerdekiler Oyunu, 29 Eylül akşamı İzmir Performance Hall sahnesinde! İzmir tiyatro biletleri BuKupon'da.

Yaş Sınırı: 16+

Hükümet aleyhinde yazdığı iddia edilen beyanname nedeniyle, bir öğretmen, tutuklama kararı verilmeden bir yıla yakın zamandır sorguya çekilir. Düşünce suçu nedeniyle bu süre zarfında kimseyle görüştürülmeyen tutuklu, sorgu odasındaki son gününde uzun zamandır beklediği karısıyla görüştürüleceğini öğrenir.
Zorbalığın yalnızca fiziksel değil, bir düşünceyi ya da olguyu zorla benimsetmek yoluyla da yapıldığı fikrinden yola çıkan oyun, Akıl Fikir Kumpanyası tarafından yeniden yorumlanıyor. Hem gerçeğin yalınlığını hem de kara komedinin ironik yapısını birleştirerek izleyiciyi tutuklunun dışarıya aralanan kapısıyla yeni bir yolculuğa davet ediyor.

“Olay, polisin tevkif kararı olmadan herhangi bir kişiyi süresiz olarak tutuklu bulundurabileceği bir ülkede geçer.”